Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi’nde Yazma Eser Durum Tespit Çalışması

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yazma Eser Uzman Yardımcıları tarafından kütüphanemizde 2606 eserin durum tespit taraması gerçekleştirilmiştir. Kütüphanede 2600 civarı yazma eser ve bunların haricinde matbu kitaplar bulunmaktadır. Bu tarama esnasında incelenen yazma eserlerde tüm hasar ve bozulma şekilleri değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucu elde edilen tarama verileri ve kütüphane müdürümüz tarafından verilecek, eserin kıymetini ifade eden değer dereceleri göz önüne alınarak restorasyon önceliği olan kitaplar belirlenecektir.