Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tarihçe 

Selimiye Kütüphanesi; Osmanlı padişahlarından Sultan II. Selim’in Edirne’de Selimiye Külliyesi’nde, Selimiye Camii’nin içinde, sağ ön tarafta mahfil kısmında kurduğu kütüphanedir.(Selimiye Külliyesi, Sultan II. Selim emriyle, Mimar Sinan tarafından 976-982, (M.1568-1574) yılları arasında inşa edilmiştir.)
Sultan II. Selim’in emriyle Hazine-i Amire den temin edilen kitaplar, kütüphanenin nüvesini oluşturmaktadır.
Sultan III. Selim’in gönderdiği kitapların ilave edilmesiyle Selimiye Kütüphanesi bir hayli zenginleşmiştir.
1222, (M.1807) yılında Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa kendi kütüphanesini Selimiye Kütüphanesine bağışlamakla kalmamış, kütüphaneyi camekanla camiden ayırarak bugünkü haline getirmiştir.
Sonraki yıllarda Edirne de bulunan Sultan II. Murat ve Sultan II. Bayezıt’a ait Kütüphaneler ve Medrese, Camii, Tekke ve Zaviye’lerde bulunan kitapların Selimiye Kütüphanesinde toplanmasıyla daha da  zenginleşmiştir.
1333, (M.1917) de açılan İttihat ve Terakki kütüphanesine bağışlanan  Ahmet Badi Efendi’nin Kütüphanesinin iki yıl sonra Selimiye Kütüphanesine devredilmesiyle kitap adedi epeyce artmıştır.
Edirne Türk Ocağı, Edirne  Barosu, Edirne Lisesi, Edirne Kız Öğretmen Okulu gibi kurumlar  ve şahısların  kütüphanelerini Selimiye Kütüphanesine bağışlamasıyla bugünkü haline ulaşmıştır.
Bu gün itibariyle  Selimiye kütüphanesinde  2600 Ciltte (3384 adet) yazma, 5617 adet basma olmak üzere 8217 adet eser mevcuttur.
Teşkilatlanmada Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphane Müdürlüğü, 30/12/2011 tarihinden itibaren İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.